Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare, orice domeniu fiind eligibil (agricultură, construcţii, contabilitate, economie, inginerie, mediu, ştiinţe sociale, turism, arheologie, etc.). De asemenea, se adresează specialiştilor implicaţi în gestionarea şi implementarea proiectelor şi programelor europene, atât din domeniul public, cât şi privat.

Absolvenţii acestui masterat vor putea exercita următoarele ocupaţii din COR:

  • Evaluator de proiecte, Evaluator extern, Evaluator de competenţe profesionale, Evaluator de furnizori şi programe de formare, Evaluator de evaluatori.

Înscrierile au loc în perioada 4-21 septembrie 2013, la sediul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, iar taxa anuală de şcolarizare este de 2500 lei. Capacitatea de şcolarizare a acestui program de studii este de 75 de locuri, urmând ca în şedinţa Senatului universitar de luni, 16 septembrie 2013, să fie stabilit numărul de locuri bugetate. Mai multe informaţii pot fi găsite în pliantul şi afişul ataşat.

 

Conf.dr. Mircea BRIE

Director,

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

BC Nr. 123 din 10.09.2013

 

Pliant                     Afiş