Volumul, structurat pe două părţi, ilustrează cele mai importante aspecte din viaţa cotidiană universitară, aşa cum au fost acestea reflectate în presă şi de unele dintre cele mai importante personalităţi care au definit istoria acestei instituţii. Prima parte, intitulată Aspecte ale învăţământului superior orădean 1963 – 2013 scrisă de studentul Cristian Culiciu, vicepreşedintele Asociaţiei „Gheorghe Şincai” a studenţilor în Istorie, face o trecere prin etape de dezvoltare, decădere sau consolidare ale Alma Mater Crisiensis. Aspectul inovator este cel referitor la faptul că aceste pagini descriu atât situaţia de ansamblu cât şi cea particulară pe fiecare facultate. De asemenea, sunt tratate şi aspecte precum viaţa studenţească sau activitatea asociaţiilor studenţeşti.

Cea de-a doua parte, Biblioteca Universităţii din Oradea, Arc peste timp 1963 – 2013, redactată de bibliotecar Rozalia Barta, îşi propune să readucă în actualitate aspecte cu privire la activitatea, funcţionarea şi organizarea acesteia pe parcursul celor cinci decenii de existenţă, având ca bază de informare mărturii ale celor ce i-au condus destinele, informaţii completate cu o serie de date statistice.

Prezentul eveniment se înscrie în rândul manifestărilor prilejuite de cea de-a XXIV Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, desfăşurată la Oradea, în perioada 4 – 6 septembrie 2013.

 

 

 

Cu respect,

Roland OLAH

Preşedintele Asociaţiei „Gheorghe Şincai” a Studenţilor în Istorie

Copertă carte