În sesiunea din iulie a concursului de Admitere 2013, studii universitare de licenţă,  s-au înscris 4287 de candidaţi pe un număr de 5337  locuri scoase la concurs din care 1.550 bugetate. Din cele 1.550 de locuri fără taxă 30 sunt pentru rromi. La totalul locurilor bugetate se adaugă 10 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova  cu diploma de bacalaureat obţinută în România şi 50 de locuri pentru românii de pretutindeni.

Au confirmat ocuparea locurilor  2710 candidaţi:

 - 1423 bugetaţi (din care 17 rromi, 4 tineri de origine română din Republica Moldova  cu diploma de bacalaureat obţinută în România ) şi

 - 1287 cu taxă.  

După încheierea primei sesiuni de admitere pentru învăţământul de licenţă au rămas neocupate 137 de locuri bugetate  (din care 13 pentru rromi, 6 pentru tineri de origine română din Republica Moldova  cu diploma de bacalaureat obţinută în România ) şi 2805 cu taxă. Acestea vor fi scoase la concurs în Sesiunea de Admitere „Septembrie 2013”. Ghidul poate fi consultat pe butonul de Admitere, www.uoradea.ro

Înscrierile vor avea loc în perioada 3 – 24 septembrie 2013, conform calendarului propriu al fiecărei facultăţi.

La începutul săptămânii viitoare vom reveni cu detalii referitoare la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat.

 

Biroul de Comunicare

Nr. 116 din 09.08.2013