Începând cu anul universitar 2020-2021, Universitatea din Oradea desfășoară specializări pentru gradele didactice I și II și la următoarele specializări:

 • Administrație publică
 • Agricultură
 • Autovehicule rutiere
 • Construcții civile, industriale și agricole
 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Farmacie
 • Horticultură
 • Inginerie economică în domeniul mecanic
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
 • Mecatronică
 • Medicină
 • Psihopedagogie specială
 • Silvicultură
 • Științe politice
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole
 • Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
 • Zootehnie.

Aceste specializări sunt ofertate în plus față de domeniile pe care Universitatea din Oradea le avea deja în portofoliu.