a. Rectorul Universității din Oradea și o parte importantă a echipei manageriale a participat la reuniunea Senatului pentru a pleda în favoarea aprobării de către Senat (pentru a putea fi înaintat către ARACIS) a Raportului instituțional alcătuit în vederea ierarhizării universității noastre, alături de cele mai prestigioase universități din România, în clasa Universităților cu” Grad ridicat de încredere”. Raportul, analizat critic și în detaliu de către o Comisie a Senatului condusă de conf.univ.dr. Ioan Țarcă, a obținut aprobarea Senatului, împreună cu propunerile de amendări susținute de numita comisie.

Prorectorii prezenți au susținut și documente specifice de bună funcționare a universității, inițiate recent sau amendate, pentru a fi compatibile cu cadrul legislativ în vigoare. Dintre aceste documente cităm, Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Examenelor de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență și Masterat, Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studenților în Baza ECTS, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Universității din Oradea, amânat, Metodologia CRID.

Președintele Comisiei de Etică, d-l profesor Nicu Sabău a prezentat o Informare privind activitatea acestei comisii subliniind unanimitatea votului membrilor comisiei față de fiecare decizie luată.

b. În urma rapoartelor prezentate de către Comisiile Senatului, s-au aprobat, în plen, mai multe documente.

Printre documentele supuse analizei şi aprobării Senatului se regăsesc Rapoarte de Autoevaluare (în număr de 19) - documente pe baza cărora se solicită evaluarea ARACIS și se obține – dreptul de funcționare al unor programe universitare, transferuri de cadre didactice de la un departament la altul, comasări de Centre de cercetare, Criterii de repartizare pe domenii a locurilor în Cadrul Școlii doctorale.

D-l conf.univ.dr. Ioan Chelemen a primit – prin vot secret – aprobarea de prelungire activitate.

c. D-l Președinte al Senatului, prof.univ.dr.ing. Sorin Curilă a înmânat câte o Diplomă de merit, fiecăruia dintre Studenții Senatori absolvenți. Ceremonia a avut rolul să răsplătească eforturile lor ca membri ai Senatului Universitar, să recunoască însemnătatea socială a voluntariatului și să încurajeze implicarea studenților în viața universitară și în viața comunității.

La sfârșitul sesiunii, Comisia de Relații Interne şi Internaționale a Senatului universitar adresează tuturor colaboratorilor noștri din media locală o vară excelentă și le adresează rugămintea de a fi, și acum, mesagerii noștri.

Conducerea Senatului doreşte, prin intermediul d-voastră, corpului academic și celorlalte colective angajate în bunul mers al universității orădene, o vacanță adevărată, care să le refacă bucuriile și energiile necesare bunului mers al instituției noastre.

 

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop

Preşedintele Comisiei de Relaţii Interne şi Internaţionale

din cadrul Senatului Universităţii din Oradea

 

BC. Nr. 112 din 23.07.2013