Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu fiecărei facultăţi.

De asemenea pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăţi.

Taxele de admitere: 

  • Înscriere – 150 Ron
  • Contestaţii – 150 Ron
  • Înmatriculare – 100 Ron
  • Procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

Pentru sesiunea iulie a concursului de Admitere 2013, Universitatea din Oradea oferă:

  • Pentru studiile universitare de licenţă - 5337 de locuri din care 1550 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe https://www.uoradea.ro/display798
  • Pentru studiile universitare de masterat - 2883 de locuri din care 700 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe https://www.uoradea.ro/display799

Faculatea de Medicină şi Farmacie va organiza concurs de admitere la masterat doar în sesiunea de Admitere din septembrie  2013.

 

BC Nr. 110 din 12.07.2013