SCImago Institutions Rankings a dat publicității clasificarea mondială a instituțiilor de învățământ superior și de cercetare pentru anul 2019, unde Universitatea din Oradea a urcat în clasament, ocupând locul 10 din cele 30 de universități de învățământ superior din România,

(https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU&sector=Higher%20educ.),

urcând astfel 2 poziții față de anul 2018. Din punct de vedere al centrelor universitare, Oradea ocupă un important loc 6 după București, Cluj Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Iași.

La nivel mondial, pe baza punctajului acumulat, Universitatea din Oradea este pe locul 743, iar din cele 3.471 de universități din clasamentul SCImago, se poziționează în anul 2019, pe locul 432 (ascensiune de 140 de poziții față de 2018).

Evaluarea performanțelor universităților, din punct de vedere al cercetării, în clasificarea SCImago Institutions Rankings, se realizează pe baza a trei mari grupe de indicatori: cercetare, inovare și impact social. Datele sunt culese și analizate de către SCImago, nefiind raportate de către universitate.

SCImago Institutions Ranking este un clasament obiectiv, clasificarea făcându-se pe baza a 3 grupe de indicatori care reflectă caracteristicele științifice, economice și sociale ale instituțiilor. Primul se referă la cercetare și se referă la 8 indicatori, cu o pondere de 50% (totalul documentelor publicate și indexate în SCOPUS; procentul din totalul publicațiilor realizate împreună cu alte instituții; valoarea normalizată a citărilor per articol; procentul publicațiilor instituției în primele 25% cel mai bine cotate jurnale din domeniu; dispersia tematicilor științifice ale instituției; procentul producției instituției situat în cele mai citate 10% articole în respectivul domeniu; procent articole din total în care autorul principal face parte din instituție; numărul total de autori din cadrul instituției).

Mulțumesc tuturor colegilor care fac perfomanță și contribuie la prestigiul Universității din Oradea.

Rector,

Prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău