Prin intermediul acestui proiect se urmărește proiectarea și realizarea unui instrument de măsurare a competențelor digitale și atitudinilor privind utilizarea internetului.

Principalele activități estimate în care se dorește implicarea partenerului sunt următoarele: elaborarea ODDTool (instrumentul de evaluare a competențelor online și atitudinilor privind TIC - the Digital Skills and Attitudes Online Diagnostic Tool, asigurarea funcționării în bune condiții și a mentenanței ODDTool pe toată durata proiectului (36 luni), susținerea sesiunilor de pregătire a specialiștilor care vor utiliza ODDT tool și facilitarea utilizării acestui instrument (dacă este necesar).

Proiectul va fi depus în cadrul The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2019 – Collaborative Research Projects, cu termen de depunere 16.12.2019.

În vederea depunerii și implementării proiectului, Universitatea din Oradea prin Școala Doctorală de Sociologie solicită întreprinderilor interesate să devină parteneri în proiect prin transmiterea unei scrisori în care justifică interesul companiei față de proiect și precizează experiența relavantă în domeniu către Universitatea din Oradea la adresa adrian at hatos.ro.

Partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Termen de răspuns: 11.12.2019.

Biroul de Comunicare