a. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au adoptat modificări la Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ. În urma analizei criteriilor privind fundamentarea taxelor de şcolarizare a fost adoptată propunerea de elaborare a unei Note de fundamentare unitară a taxelor, menită să sprijine conducerea departamentelor / facultăţilor în aceste operaţiuni.

b. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat propunerea conf. univ. dr. Sorin Borza ca, într-o şedinţă viitoare, Comisia de Etică să prezinte un raport detaliat asupra activităţii desfăşurate, accentuând cu deosebire soluţiile date în cazuri care au adus atingere imaginii instituţiei universitare orădene.

c. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat numire în funcţia de şef de secţie la Spitalul Clinic CF Oradea a dr. Gabriel Dan Sirca, medic primar medicină internă, şef de lucrări doctor, pentru Secţia Clinică de Medicină Internă, respectiv a dr. Sorina Emilia Magheru, medic primar cardiolog, asistent universitar doctor pentru Secţia Clinică de Cardiologie. Cele două cadre didactice desfăşoară activitate clinică în spitalul menţionat.

d. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat, prin vot secret, menţinerea calităţii de titular şi prelungirea activităţii didactice în cadrul Facultăţii de Litere a prof. univ. dr. Ioan Derşidan, în anul universitar 2013/2014. Decizia s-a întemeiat pe performanţele profesionale, pe contribuţia sa ca profesor şi decan al Facultăţii de Litere, deopotrivă ca membru al Senatului Universităţii din Oradea la acreditarea unor domenii şi specializări importante pentru oferta educaţională universitară orădeană, la iniţieirea, dezvoltarea şi consolidarea unor parteneriate cu facultăţi de profil din ţară şi din străinătate. Determinantă în adoptarea deciziei a fost contribuţia prof. Ioan Derşidan la şcoala doctorală în domeniul filologic.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a Senatului Universităţii din Oradea