Programul de Competenţe Antreprenoriale pe care se fundamentează programul de învăţare antreprenorială este furnizat de Facultatea de Știinţe Economice, Universitatea din Oradea, acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări ca şi curs de iniţiere, cu durata de 60 de ore, din care 40 ore teorie şi 20 ore practică. În urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului, cursanţii vor obţine un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Curricula cursului cuprinde următoarele teme: Introducere în antreprenoriat (2 ore pregătire teoretică), Management strategic (8 ore pregătire teoretică), Strategia de marketing şi e-business (10 ore pregătire teoretică), Strategia financiară (10 ore pregătire teoretică), Structura organizatorică (4 ore pregătire teoretică), Planul de afaceri (6 ore pregătire teoretică şi 20 ore pregătire practică).

Componenta  teoretică a programului antreprenorial este complementară programelor de studii doctorale/postdoctorale şi va forma deprinderi şi cunoştinţe specifice pentru iniţierea unei afaceri, iar componenta  practică este aplicată pe domeniul de studii doctorale/postdoctorale. Pregătirea practică va cuprinde o frescă a problematicii domeniului de studiu din perspectiva oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie din domeniul respectiv şi va viza inclusiv aspectele etice ale antreprenoriatului (responsabilitate socială, inovare socială, exemple de bune practici etc.) şi aplicaţii legate de transferul tehnologic şi antreprenoriatul academic în domeniul respectiv. La finalul programului, cursanţii vor avea propriul lor plan de afaceri în legătură cu domeniul lor de cercetare. Cele mai bune planuri de afaceri vor fi premiate în cadrul proiectului.

Pregătirea teoretică va fi susţinută de 4 experţi formatori de competențe antreprenoriale de la Facultatea de Știinţe Economice, care vor instrui 4 grupe pe domenii de doctorat: grupa 1 – Științe Economice și Sociologie, grupa a 2-a: Istorie și Geografie, grupa a 3-a: Științe inginerești, grupa a 4-a: Științe biomedicale. Pregătirea practică pe tema planului de afaceri va fi susţinută de experţii formatori de competențe antreprenoriale în colaborare cu experţii mentori ai doctoranzilor/postdoctoranzilor.

Pregatirea teoretică şi practică se întinde pe durata a 3 luni. Cursurile şi seminariile se vor desfăşura la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, str. Universităţii nr. 1, Clădirea Nouă, sala F006, iar orarul este afișat pe site-ul proiectului: http://smartdoct.uoradea.ro/program.

Valoare totală a proiectului:  6.436.627,61 lei, din care:

  • Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni)

Codul proiectului: 123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect  - prof.univ.dr.habil. Adrian HATOS Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/

 

Biroul de Comunicare