Workshopul „Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat va fi moderat de către prof.univ.dr.habil. Radu ȚARCĂ - coordonator al echipei de implementare și expert mentor, domeniul Științe Inginerești în cadrul proiectului, prof.univ.dr.habil. Florica ȘTEFĂNESCU - expert mentor, domeniul Ștințe Economice în cadrul proiectului și drd. Smaranda CIOBAN - expert cercetare și teme transversale în cadrul proiectului.

Tematica abordată în cadrul workshop-ului cuprinde:

  • Abordări teoretice privind rolul creativității în activitatea academică și cea antreprenorială;
  • Metode de stimulare a creativității: Brainwriting, The worst idea, SCAMPER (activități pe echipe);
  • Creativitatea în alegerea domeniului de afaceri.

Workshop-ul se adresează tuturor doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat – membri ai grupului țintă al proiectului SmartDoct, profesorilor și doctoranzilor din cadrul IOSUD, Universitatea din Oradea și tuturor specialiștilor din domeniul academic interesați.

Valoare totală a proiectului:  6.436.627,61 lei, din care:

  • Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni)

Codul proiectului: 123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect - prof.univ.dr.habil. Adrian HATOS,                                              Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/

Program Workshop

 

Biroul de Comunicare