Seria I a grupului ţintă include doctoranzi și postdoctoranzi din anii terminali în anul universitar 2019-2020 și este formată din:

  • 40 Doctoranzi,
  • 18 Cercetători post-doctorat.

Repartizarea pe domenii de doctorat a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat selectați este următoarea: Științe Biomedicale - 17, Științe Inginerești -16,  Sociologie - 7, Științe Economice - 6, Geografie - 6, Istorie - 6.

Informații suplimentare

Biroul de Comunicare