Scopul acestor întâlniri este de a informa grupul ţintă potenţial - STUDENȚI și CADRE DIDACTICE cu privire la activităţile și rezultatele planificate ale proiectului, beneficiile pentru grupul țintă, precum și despre criteriile de selecţie, componenţa dosarului de selecţie şi procesul de selecție a grupului țintă.

Detalii despre programul întâlnirilor ce se vor desfăşura în cadrul Universităţii din Oradea

Biroul de Comunicare