o    Informatică
o    Calculatoare
o    Tehnologia Informației
o    Electronică Aplicată
o    Rețele și Software de Telecomunicații
o    Automatică și Informatică Aplicată
o    Inginerie Electrică și Calculatoare
o    Mecatronică
o    Robotică

vor beneficia de cazare gratuită în căminele studențești din cadrul Universității din Oradea și masă gratuită, conform Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 1285 din 12.12.2018.

Sprijinul financiar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea, prin bugetare din partea Primăriei Municipiului Oradea.

Condiții de acordare a facilităților:

  • pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene;
  • pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale și au realizat stagii de practică/intership/să fie angajați la departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minim 60 ore).

 

Măsura vine în întâmpinarea strategiei de dezvoltare a sectorului IT al orașului Oradea.

Studenții eligibili sunt rugați să se adreseze secretariatelor facultăților pentru detalii.

Biroul de Comunicare