Programul postuniversitar Designer instrucţional vizează dezvoltarea competențelor didactice și digitale ale cadrelor didactice universitare, va avea o durată de 56 ore, din care 28 ore vor reprezenta aplicaţii practice, iar tematica acestuia va cuprinde: metode didactice moderne şi medii noi de învăţare, utilizarea plaformelor educaţionale on-line, web design şi crearea site-urilor personale etc.

De acest program vor beneficia gratuit în cadrul proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV) 84 de cadre didactice ale Universităţii din Oradea, care urmează să fie selectate în grupul ţintă al proiectului pe parcursul lunii septembrie. Ca urmare a îmbunătăţirii competenţelor didactice prin programul postuniversitar Designer instrucțional, cadrele didactice din grupul ţintă al proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV) vor fi în măsură să dezvolte oferte educaţionale cu conţinut inovator, care să promoveze experienţe de învăţare de calitate şi să fie corelate cu nevoile pieţei muncii din domeniul de studiu specific ariei de competenţă profesională a fiecăruia. Practic, cele 84 de cadre didactice vor participa în cadrul proiectului la dezvoltarea a 3 oferte educaţionale noi: Antreprenoriat, Coaching pentru carieră, Abilităţi de viaţă, particularizate pe domenii de studiu, care vor fi incluse ca şi discipline complementare, opţionale sau facultative în planurile de învăţământ ale programelor de studii de licență ale Universității din Oradea.

Proiect: Antreprenor pentru viitor

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Partener: Corporactive Consulting SRL

Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

  • Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
  • Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021

Cod proiect MySMIS: 124167

Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componența 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai puțin dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel,                     Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. Secretar proiect 0259.408.288, https://antrev.uoradea.ro

Program postuniversitar