Stagiile de practică desfășurate în instituțiile gazdă oferă studenților posibilitatea de a face primul pas către viața activă printr-un contact direct cu mediul de muncă real. “Programul PractiPASS este un program care pe mine una m-a învățat foarte multe lucruri, un program care mi-a arătat adevărata meserie de asistent social. M-am confruntat  cu multe cazuri și multe situații pentru care fără ajutorul îndrumătorilor de practică nu aș fi găsit soluție”, ne declară C.M.D., una dintre studentele implicate în cadrul proiectului. Aceasta opinie este împărtășită de majoritatea studenților: “Eu din fiecare stagiu de practică am avut de învățat lucruri noi, am acumulat abilitățile necesare pentru a deveni un bun profesionist și, nu în ultimul rând, am acumulat experiență din mai multe domenii, ceea ce mi-a oferit posibilitatea de a mă decide care este cel mai potrivit domeniu pentru mine” (C.F.M, studentă la specializarea Asistență Socială). „Încurajez pe viitor inițierea unor astfel de proiecte care să introducă studenții în inima adevăratei munci, pregătindu-i în așa fel încât viitorul să nu aducă cu sine prea multe necunoscute” (B.O., studentă la Psihologie).

În semestrul următor, studenții vor fi implicați în elaborarea și implementarea unor proiecte care vizează activități de voluntariat în serviciile de protecție a copilului, propuneri de măsuri de protecție pentru copilul aflat în dificultate și activități didactice pentru copii. Studenții au astfel posibilitatea să aplice în situații concrete cunoștințele dobândite pe parcursul stagiilor de practică și să dovedească responsabilitatea și angajamentul pentru o acțiune proiectată și implementată de ei înșiși. Acțiunea se va desfășura până în luna iulie a anului curent, iar la final va fi elaborat un raport care va cuprinde exemple de bune practici în domeniul implementării proiectelor cu obiective specifice privind protecția copilului.

În județul Bihor, studenții vor continua campania de informare cu privire la drepturile copilului derulată în școlile din mediul rural. Pentru acest semestru sunt vizate 10 comune: Vadu-Crisului, Dobrești, Sîrbi, Husasău de Tinca, Holod, Tinca, Lăzăreni, Popești, Budureasa, Derna. Campania de promovare desfășurată în semestrul anterior s-a bucurat de un feedback pozitiv atât din partea elevilor din școlile din mediul rural, cât și din partea învățătorilor lor. Experiențele studenților acumulate pe parcursul derulării campaniei  de informare vor sta la baza elaborării unui ghid de bune practici în protecția socială a copiilor din mediul rural. Specificul acestui material rezidă în fapul că el va fi un instrument creat de către studenți pentru studenți.

Partenerii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Oradea) sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundaţia Copii Făgăduinței - Oradea, Centrul Şcolar pentru Educaţiei Incluzivă nr. 1 Oradea, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti, Fundaţia „Copii în Dificultate” Bucureşti, Şcoala Specială nr. 7 Bucureşti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Consiliul Local al Municipiului Arad - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, Fundaţia Creştină R.C.E. Speranţa Copiilor Arad.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Floare Chipea, Universitatea din Oradea

Persoană de contact: cercetător ştiinţific Sorana Săveanu, director de promovare, comunicare şi imagine, e-mail: soranasav@gmail.com, tel.: 0744367063