Absolvenții programelor de studii universitare de licenţă – Grafică, Pictură, Design, și Arte decorative, precum şi ai programului de studiu de master – Arte plastice şi Multimedia, din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii Oradea, îşi vor prezenta lucrările practice de absolvire.

Image