a. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat, în şedinţa sa de luni (17 iunie a.c.), posibilitatea de a diferenția salariile în raport cu rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale înregistrate în 2012. Actul poate intra în vigoare începând cu 1 iulie a.c.  Astfel, pentru personalul didactic se poate acorda un salariu diferențiat în cuantum de până la 5% din salariul de încadrare. Fondul alocat în acest an pentru salarii diferenţiate la personalul didactic auxiliar şi nedidactic la nivelul Universităţii din Oradea este de 10% aplicat la fondul total de salarii aferente posturilor ocupate pentru funcţiile didactice auxiliare şi nedidactice, iar prin managementul structurilor se poate realiza o echilibrare între categoriile de personal (didactic, auxiliar şi nedidactic).

               Totodată, pentru asigurarea continuităţii în coordonarea structurilor unde sunt umite temporar persoane în funcţii de conducere, Senatul a aprobat prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei de conducere până la 31 decembrie 2013, date fiind restricţionările în ocuparea posturilor vacante. Persoanele aflate în această situaţie beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.

b. Contractele de muncă ale cadrelor didactice şi de cercetare din învăţământul superior includ asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, precum şi sancţiuni, conform prevederilor legii, în condiţiile neîndeplinirii standardelor menţionate. Fişa postului pentru cadrele didactice, prevede derularea activităţilor aferente postului ocupat și încadrarea acestora în standardele de calitate precizate în Procedura pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cadrelor didactice şi a disciplinelor de studii, adoptată la nivelul Universităţii din Oradea.

               Pentru cadrele didactice care nu şi-au depus fişa de autoevaluare sau care au obţinut un coeficient de evaluare mai mic de 60%, Senatul Universităţii din Oradea a aprobat o Comisie de analiză. Din comisie fac parte: prof.univ. dr. Mariana Mureşan (preşedinte), conf. univ. dr. ing. Simona Vicaş, conf.univ. dr. ing. Livia Bandici (membri) şi prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ionescu, ca reprezentant al sindicatului. 

c. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat comasarea Centrului de Servicii privind Cariera cu Centrul de Consiliere Psihologică, Informare Şcolară şi Vocaţională Ego Plus, fuziune din care a luat naştere Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera. Nouă structură, cuprinde Compartimentul de Servicii privind Cariera, Compartimentul de Consiliere Psihologică, respectiv Compartimentul de Analiză şi Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieţei Muncii. Colectivul noului centru va reuni, pe lângă coordonator, trei consilieri, operatori de anchete de teren, personal auxiliar administrativ / IT, precum şi voluntari, îndeosebi studenţi. Obiectivul major al Centrului este oferirea de servicii pentru îmbunătăţirea adaptării sistemului de învăţământ practicat la nivel de universitate, la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă schimbare, facilitarea accesului absolvenţilor de învăţământ  superior pe piaţa muncii.

d. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat o a treia examinare pentru studenţi, cu plata unei taxe. Astfel, dacă un student nu a promovat examenul în prima sesiune, mai are posibilitatea de a da examenul o singură dată fără taxă. Dacă în sesiunea de restanţă de la sfârşitul semestrului a fost absent, consemnat ca atare în catalog, examinarea din toamnă este fără taxă. Dacă a fost prezent la examen, dar studentul nu l-a promovat în sesiunea de restanţe, examinarea din sesiunea de toamnă este cu taxă. Taxa este echivalentă cu cea pentru refacerea refacerea examenului.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 98 din 18.06.2013