Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni a devenit o tradiţie menită să crească vizibilitatea activităţii de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea ştiinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial şi din celelalte universităţi de profil din ţară.

Această manifestare îşi doreşte crearea unui cadru de colaborare științifică între studenții mai multor universităţi din ţară și străinătate pasionaţi de cercetare în domeniile:

  • Informatică aplicată în energetică;
  • Ingineria şi protecţia mediului. Ecologie;
  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficienţa energetică;
  • Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme Energetice. Performante. Fiabilitate;
  • Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic;
  • Materiale şi tehnologii.

Pentru mai multe detalii accesaţi pagina sermstudo.energetica-oradea.ro.

Biroul de Comunicare