Conducerea Senatului universitar, având expertiza instituțiilor publice avizate, a reușit deblocarea Proiectului de investiții necesar dezvoltării Universității din Oradea. Întârzierea a fost generată de identificarea problemelor și soluțiilor optime pentru desfășurarea proiectului în deplină legalitate cu scopul de a evita contestațiile, procesele și blocajele nedorite de nimeni pe parcursul implementării.

Preocuparea noastră este ca în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea Educației Naționale, materialele înaintate Senatului universitar pentru decizii de asemenea importanta să fie cât mai exacte, având ca efect grăbirea aprobării propunerilor și desfășurarea proiectelor în deplină legalitate.

În completare la decizia din 29 octombrie 2018, în ședința din 28 ianuarie 2019, Senatul a decis introducerea câtorva precizări cu privire la problemele apărute la punerea în aplicare a proiectului, și instituțiile care trebuie să se ocupe de soluționare astfel:

  • Se precizează că Universitatea din Oradea este administratorul terenului pe care urmează a se construi căminele studențești (proprietar fiind Statul român), iar Primăria Municipiului Oradea și/sau Universitatea, în funcție de competente, vor obține avizele necesare pentru desfășurarea în deplină legalitate a proiectului;
  • Vor trebui notificate Ministerul de resort și reprezentantul Guvernului României (Prefectura Județului Bihor; având calitate de proprietar al patrimoniului statului) în vederea obținerii aprobărilor necesare;
  • Conducerea Universității din Oradea va negocia cu conducerea Primăriei Oradea termenul de folosință în regim gratuit, respectând condiția de minim 20 de ani;
  • Contractul care va fi semnat de către părți va cuprinde clauze privind dreptul de opțiune al Universității după expirarea duratei negociate (faptul că acest contract va putea fi prelungit/reînnoit sau în caz contrar Universitatea va avea drept de preemțiune în cazul vânzării, cesionării sau închirierii obiectivului de investiții).

Considerăm că sunt necesare aceste precizări deoarece proiectul propus Senatului universitar este unul atipic, se solicită Universității dreptul de construcție pe teren, proprietarul clădirilor urmând să fie Primăria, iar Universitatea utilizator cu titlu gratuit pe un termen limitat. Spre comparație, la momentul actual Universitatea din Oradea are în derulare un alt proiect de dezvoltare asemănător, construirea a două cămine studențești prin  Compania Națională de Investiții (CNI). În acest proiect realizat în colaborarea cu CNI, dreptul de administrare a terenului se transferă investitorului pe perioada construcției. După finalizarea construcțiilor, dreptul de administrare al terenului împreună cu dreptul deplin de administrare a clădirilor va reveni Universității din Oradea.

Ne exprimăm speranța că toți factorii abilitați vor conlucra cu bună credință pentru punerea în practică a proiectelor care să ducă la creșterea calității procesului de învățământ și formarea în Universitatea Oradea  a specialiștilor de înalță ținută academică și profesională care vor contribui la dezvoltarea durabilă a Municipiului Oradea în contextul pieței economice globale.

28.01.2019, Oradea                                                           

Senatul Universității din Oradea,

Președinte,

Prof.univ.dr. Sorin Curilă