Evenimentul ştiinţific se bucură de prezenţa unor personalităţi ale lumii academice, invitaţi fiind prof.univ.dr. Mircea Dan Bob (Universitatea ”Babeş Bolyai”, Cluj Napoca) şi prof.univ.dr. Romulus Gidro.

Programul manifestării ştiinţifice cuprinde sesiuni de prelegeri şi dezbateri, lansare de carte („Drept civil. Obligaţii” – autor Ioan D. Romoşan) şi prima ediţie a Concursului de Drept Privat pentru studenţi „Ioan D. Romoşan”.

La conferinţă sunt aşteptaţi să participe cadre didactice, practicieni ai dreptului, studenţi şi masteranzi, precum şi toţi cei interesaţi de tema propusă.

Partenerii evenimentului sunt Camera Notarilor Publici – Oradea, Colegiul Consilierilor Juridici Bihor, Asociaţia pentru Promovarea Cercetării în Drept şi Ştiinţe Administrative.

Facultatea de Drept

 

Program

Image