În cadrul conferinței specialiștii își propun să discute, în oglindă, teme de cercetare și metodele utilizate de istorici și filologi, pentru Evul Mediu, Epoca Modernă și Epoca Contemporană,  din România, Italia și Republica Moldova.

Conferința are patru secțiuni care se vor desfășura în cadrul Universității din Oradea, astfel: Secțiunea I în Sala de Consiliu de Administrație, Secțiunea a II-a în Sala de Conferințe a Bibliotecii UO, Secțiunea a III-a în Sala de seminar a Bibliotecii UO și Secțiunea a IV-a la Biroul Centrului de Studii Imperiale.

Dintre lucrările științifice care vor fi susținute, amintim: Ioan Crișan (Muzeul Țării Crișurilor), Cercetarea satului şi a târgului ca tipuri de așezări din Bihorul medieval. Metode, realizări, priorități; Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane), De la Kaliningrad la Mangop: cum a ajuns Berlinul capitala Germaniei si Suceava capitala Daciei; Sorin Șipoș, Ramona Bogdan (Universitatea din Oradea), Antroponime și toponime consemnate în Registrul de la Oradea; Gabriel Moisa (Universitatea din Oradea), Gândirea istorică "de-a gata"; Mihai Drecin (Universitatea din Oradea), Cercetarea instituțiilor de credit în România post-decembristă. Surse și metode; Ion Zainea (Universitatea din Oradea), ARIP și preocupările sale privind cercetarea istoriei presei românești; Florin Dobrei (Universitatea “Eftimie Murgu”, Reşiţa), Un izvor inedit: "Chronica bisericei din Dobra”; Doru Sinaci (Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad), „Pericolul slav” în viziunea tribuniștilor arădeni; Igor Bercu (Universitatea de Stat din Moldova), Organizarea administrativă şi militară a „reaya-lelor” otomane din Ţara Moldovei (sfârşitul secolului al XV-lea - sfârşitul secolului al XVI-lea); Emil Dragnev (Universitatea de Stat din Moldova), Metoda comparativă în cercetarea inscripțiilor profetice din pictura murală a Moldovei medievale; Zeno Verlato (CNR - Istituto Opera del Vocabolario Italiano), Dante e l’arte del ritratto; Dana Feurdean (Università degli Studi di Padova), Per una storia del lessico economico romeno. L’influsso italiano; Ion Gumenâi (Universitatea de Stat din Moldova), Adevăr, realitate şi subiectivism în sursa istorică.

Programul complet al conferinței îl găsiți aici.

Biroul de Comunicare

Image