Noua realitate geopolitică a acestei părți a Europei avea să fie, în cei o sută de ani, tabloul pe care se va înscrie nu numai o întreagă evoluție regională, ci și diferitele crize care vor menține regiunea în atenția întregii Europe și nu numai. Atenția pe care această zonă a Europei unde noi ne găsim, este similară situației dificile pe care Europa a ocupat-o în context global. Toate aceste elemente se vor regăsi în dezbaterile cercetătorilor din numeroase state europene prezenți la Oradea (Belarus, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Norvegia, Portugalia, Polonia, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina, Ungaria).

Rolul Oradiei, în adoptarea la 12 octombrie 1918, a Declarației de auto-determinare a națiunii române din Transilvania față de Imperiul Austro-Ungar, citită la 18 octombrie 1918 în Parlamentul de la Budapesta, urmată de Adunarea Plebiscitară din 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care a consacrat unirea Transilvaniei cu România, va fi dezbătut în conferința intitulată Europa Centrală la ... ”spargerea lumii”. Declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918, organizată de Departamentul de Istorie al Facultății.

Contextul internațional în care a fost adoptată Declarația de la Oradea, evoluția interbelică și postbelică a Europei în lumina spargerii lumii, precum și evoluțiile actuale, vor fi abordate în cadrul conferinței, Europa la un secol de la sfârșitul primului război mondial (1918-2018), organizată de către Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din aceeași Facultate.

Programul manifestărilor

 

Decan, Prof.univ.dr. Ioan HORGA

Prodecan, prof.univ.dr. Gabriel Florin MOISA

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării