Intituală Societăți reziliente și orașe inteligente: rolul inovării intelectuale, dezbaterea își propune să abordeze conceptul de societate rezilientă, care se referă la acele comunități, fie locale, regionale  sau  naționale, care  sunt  suficient  de   flexibile și adaptabile, pentru a face față unei game largi de provocări, de la probleme sociale, economice, energetice, de  securitate, etc.

În sine, această discuție este și trebuie să fie interdisciplinară, dat fiind caracterul divers al provocărilor. Cum vor fi pregătite orașele viitorului să facă față, atât din punct de vedere social, cât și economic sau cultural unor schimbări date de diversificarea păturilor sociale? Este orașul inteligent o punte de trecere către o societate rezilientă?

Dezbaterea va fi organizată pe patru mari paliere:

  • Ce este societatea rezilientă?
  • Iniţiative sub umbrela smart city care converg către societatea rezilientă
  • Proiecte locale pentru un oraș inteligent și către o societate rezilientă
  • Rolul inovării intelectuale pentru dezvoltarea societăților reziliente

Dezbaterea își propune să abordeze într-un mod interdisciplinar ideea de inovație intelectuală ca mecanism de  stimulare  a  unei  comunități  reziliente.  Cu  participanți  din  mediul  academic național  și internațional, de business, dar mai ales din administrația locală, ne propunem să abordăm importanța inovației intelectuale ca și componentă „soft” a procesului de trecere către societate rezilientă, deoarece  aceasta cere interes și implicare din partea mediului academic local.