Simpozionul se adresează istoricilor, economiștilor, juriștilor, sociologilor, funcționarilor de bancă. În acest an, au confirmat participarea experți din țări precum: Spania, Ungaria, Republica Moldova, SUA, Bulgaria și Germania.

În cadrul simpozionului vor fi abordate teme ca: finanțarea prin bănci a transferului proprietății funciare nobiliare și moșierești spre burghezia satului românesc și urmările ei; înființarea de obiective industriale și comerciale prin credite bancare - cale de modernizare a economiei naționale; sprijinirea școlii, bisericii și instituțiilor culturale în vederea creșterii gradului de cultură modernă a națiunii, a sentimentului de unitate națională, a făuririi intelectualității - portdrapel al luptei naționale și altele.

Comunicările vor fi partajate în următoarele secțiuni: Istorie bancară pentru epoca modernă (sec. XVIII - 1918), Istorie bancară pentru epoca contemporană (1919 - 1989), Băncile în anii istoriei recente (1990 - 2018).

Lucrările vor fi publicate în vol. IV al seriei Studii de istorie - financiar bancară (2019).

Program simpozion:

- 5 octombrie 2018 - ora 09.30 - DESCHIDERE OFICIALĂ (Biblioteca Universității din Oradea)

- 5 octombrie 2018 - orele 11.00 - 14.00 - LUCRĂRI ÎN PLEN (Biblioteca Universității din Oradea)

- 5 octombrie 2018 - Secțiunea I - orele 16.00 - 19.30 - Campus Nou, Pavilion V, Amfiteatrul ”Nicolae Iorga”

- 5 octombrie 2018 - Secțiunea I - orele 16.00 - 19.30 - Campus Nou, Pavilion V, Sala ”George Sofronie”

- 5 octombrie 2018 - Secțiunea I - orele 16.00 - 19.30 - Campus Nou, Pavilion V, Sala ”Avram Iancu”

Biroul de Comunicare

Image