Sunt invitați să participe specialiști în științele educației, cadre didactice din mediul universitar, cadre didactice din mediul preuniversitar, manageri de instituții educative, inspectori școlari și studenți.

Domeniile abordate sunt:

  • Politici educaționale și cetățenie activă
  • Abordări inovative în științele educației
  • Aportul didacticii la construirea identității profesionale a cadrelor didactice
  • Mentoratul prin bune practici și schimburi de experiență
  • Perspective de cercetare în managementul educațional și practica educativă

Termenul limită pentru trimiterea rezumatului (limba română / limba engleză) este de 10 septembrie 2018. Lucrările vor fi trimise pe adresa: dpppd@uoradea.ro.

Lucrările în extenso vor fi trimise la aceeași adresă de mail, până la data de 29 septembrie.

Taxa de participare / Cont bancar / Cerințele tehnice de redactare

Image