Secţiunile conferinței, în cadrul cărora au fost prezentate 221 de lucrări științifice, au fost:

A. Ingineria proceselor de fabricaţie: Metode noi de fabricaţie; Progrese în procesele non-tradiţionale de fabricație; Fabricaţie virtuală; Metode şi instrumente avansate pentru fabricația integrată cu computerul; Noi aplicații industriale; Fabricație inteligentă; Eficiența energetică în fabricație;

B. Progrese cu privire la materiale compozite și tehnologii: Metale avansate, ceramică și polimeri; Biomateriale; Reciclarea materialelor;

C. Caracterizarea, modelarea şi simularea proceselor mecanice: Caracterizarea mecanică, structurală, fizică şi geometrică; Analiza şi modelarea probabilistică;

D. Robotica şi fabricaţia integrată cu computerul: Roboţi industriali, Sisteme CIM, Robotică inspirată de biologie, Robotică socială, Robotică de divertisment;

E. Transferul de tehnologie: Studii de caz privind gestionarea informaţiilor; Comunicarea de cunoștințe; Portaluri de cunoștințe, educația inovaţiei în inginerie; Informații în afaceri; Modelarea şi analiza proceselor de afaceri, procesul de planificare a fluxului de lucru; Securitatea procesului de afaceri;

F. Micro-tehnologii şi nano-tehnologii: Noi evoluții în procesele micro şi nano; Fabricarea nano-structurilor și a nano-materialelor: nano-filme, nano-bule, nano-fluide şi nano-picături;

G. Inginerie și navigație maritimă: Inginerie și tehnologii maritime; Transport maritim; Economie maritimă.

 

Universitatea din Oradea a participat la Conferinţa Internaţională ModTech 2018 Constanța cu lucrările „Digital Sensor and Controller for Two-Rail Electrically Driven Vehicles” („Senzor și controller digital pentru vehicule acționate electric pe două șine”), autor Mircea-Petru Ursu, și „Implementation of Fuzzy System Using Hierarchical Colored Petri Nets to Model Flexible Manufacturing Cell” („Implementarea sistemului fuzzy pentru modelarea celulei flexibile de fabricație utilizând rețele Petri colorate”), autori Sanjib Kumar Saren, Florin Blaga și Tiberiu Vesselenyi. De asemenea, au fost prezentate două postere cu titlurile „The Use of Modeling and Simulation Methods to Improve the Performance of Manufacture Lines” („Utilizarea metodelor de modelare și simulare pentru îmbunătățirea performanțelor liniilor de fabricație”), autori Florin Blaga, Iulian Stănăşel, Alin Pop, Voichiţa Hule și Anamaria Karczis, și „Finite Element Analysis and Geometry Optimization of a Flywheel Used in a Monorail Conveyor”(„Analiza cu element finit și optimizarea geometriei unui volant utilizat într-un sistem de transport pe o singură șină”), autori Iulian Stănăşel, Florin Blaga, Traian Buidoş și Dan Crăciun.

Anul acesta, delegația Universității din Oradea a fost compusă din șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu (Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației) și student doctorand Sanjib Kumar Saren (Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică). Dl.Ursu și-a prezentat lucrarea în cadrul secțiunii D, pe care a condus-o din nou în calitate de președinte, iar dl.Saren și-a susținut lucrarea în cadrul secțiunii C.

Conferința ModTech2018 Constanța a fost organizată de Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech din Iași (România), alături de Universitatea Maritimă din Constanța (România), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Societatea de Tehnologie a Pulberilor (Japonia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Sileziene din Gliwice (Polonia), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (România).

Din comitetul ştiinţific al conferinţei fac parte universitarii orădeni prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga (Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică) și șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu (Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologie a Informației).

Lucrările prezentate în cadrul conferințelor ModTech sunt publicate în „International Journal of Materials & Product Technology” (ISSN 0268-1900, www.inderscience.com/ijmpt), „International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT)” (ISSN 2067-3604; www.modtech.ro) și în „Proceedings of ModTech 2018” (IOP Conference Series - Materials Science and Engineering), indexate ISI și BDI.

Datele ne-au fost furnizate de către șef lucrări dr. Mircea-Petru Ursu.

Birou Comunicare UO


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image