În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3560/2018 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2018, Universității din Oradea i-au fost alocate vouchere de vacanță în sumă de 2.069.150 lei.

Suma alocată pentru voucherele de vacanță se utilizează exclusiv cu această destinație.

Conducerea UO va face demersurile necesare pentru acordarea, în cel mai scurt timp, a voucherelor de vacanță, cu respectarea prevederilor OMEN nr. 3560/2018Cuantumul acordat angajaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește de către angajator proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.

 

Rector,

Prof.univ.dr. habil. Constantin Bungău