Studenții se vor prezenta cu un  număr de 18 lucrări științifice care vor fi evaluate și premiate la sfârșitul manifestării. Evenimentul se înscrie în seria manifistărilor ocazionate de Anul omagial al Marii Uniri.

La simpozion participă cu lucrări invitați de la USAMV Cluj Napoca, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Universitatea Lucian Blaga Sibiu.

Temele centrale în jurul cărora se vor desfășura lucrările simpozionului sunt următoarele:

1. Protecția mediului în agricultură,industrie și servicii;

         2. Poluarea și depoluarea solurilor, apelor și aerului;

         3. Protecția mediului urban;

         4. Biotehnologii;

         5. Schimbări climatice;

         6. Arii protejate;

         7. Surse nepoluante de energie;

         8. Monitoringul și managementul mediului;

         9. Flora spontană – bază a fitoterapiei.

 

Program:

                

9:00 - 10:00  Primirea și înregistrarea participanților

10:00 - 10:30: Deschiderea festivă, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității  din Oradea

10:30 – 12:00  Prezentarea în plen a lucrărilor

12:00 - 13:00  Pauză de masă

13:00 – 13:10 Prezentarea proiectului CNFIS-FDI-2018-0402 – Laborator didactic de monitorizare a vulnerabilității unor culturi horticole și evidențierea unor markeri de stres la efectele schimbărilor climatice

13:10 - 15:30   Prezentarea în plen a lucrărilor          

 

Biroul de Comunicare