Scopul acestei manifestări este acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora.

Programul conţine 52 de lucrări științifice, grupate în 6 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Materiale și tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică, S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie, S5 - Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic şi S6 – Informatică aplicată în energetică și S7.

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi vor participa la activităţi recreative şi de agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără etc.), activități care vor completata în mod plăcut agenda simpozionului.

 

 

Biroul de Comunicare

Image