În acest sens, ca urmare a demersurilor făcute de Rectorul universităţii, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău şi Prorectorul SSV, conf.univ.dr. Ligia Olivia Burtă care coordonează aceste activităţi, Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat Universităţii din Oradea fonduri în sumă totală de 250000 lei în vederea organizării activitătilor extracurriculare – ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, în baza OMEN nr. 3111/2018. Evenimentele organizate de către Universitatea din Oradea vor aborda tematici diverse constând în seminarii, conferinţe, concursuri, sesiuni, vizite de lucru, activităţi de cercetare etc.

Scopul acestor activităţi este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea studenţilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul universitar, oferirea de suport pentru reuşită în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Participarea la activităţi extracurriculare este privită ca fiind benefică în vederea educării tinerilor în spiritul societăţii actuale. Dezvoltarea personalităţii studenţilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice de la Universitatea din Oradea în scopul modelării conduitei acestora conform cerinţelor societăţii în care trăiesc.

Aceste activităţi urmăresc pregătirea studenţilor pentru viaţa de după absolvire şi este important de menţionat faptul că studenţii sunt tot mai interesaţi să se implice în acest gen de manifestări.

Biroul de Comunicare

 


Image Image Image