a. Profesorului universitar Ioan Roxin de la Universitatea din France-Comté din Montbeliard (Franţa), bihorean de obârşie, specialist în noile tehnologii de comunicare şi multimedia, i-a fost conferit luni titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea. Cursurile pe care le susţine – Web semantic, Tehnologii pentru platformele de învăţare, Ubimedia, Metodologia cercetării ştiinţifice, Programarea pentru terminale mobile, Ergonomia interferenţelor om – maşină – sunt în deplină consonanţă cu activităţile de cercetare şi proiectele în care este angajat. Profesorul Roxin are de aproape 10 ani o colaborare consistentă cu Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din cadrul universităţii orădene, unde este şi profesor asociat. 40 de studenţi orădeni au efectuat în cadrul proiectelor Erasmis şi Leonardo stagii de cercetare în laboratoarele Universităţii Franche – Comté. Doi absolvenţi ai Masterului Tehnologia informaţiei şi Multimedia din Oradea au avut burse finanţate de laboratorul coordonat de universitarul Ioan Roxin pentru continuarea studiilor doctorale la Montbeliard. Două programe de masterat gestionate de Departamentul de Calculatoare al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei au fost acreditate de ARACIS graţie consistenţei aportului ştiinţific al profesorului Ioan Roxin. De remarcat că în urmă cu 39 de ani Roxin era student al Facultăţii de Matematică din cadrul Institutului Pedagogic din Oradea. După doar un an petrecut în campusul orădean a ales Facultatea de Cibernetică de la Academia de Studii Economice din Bucureşti, pe care a absolvit-o ca şef de promoţie.

b. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au analizat în şedinţa de luni aspecte privind execuţia bugetară la nivel de facultăţi în 2012, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, situaţia financiară la finele primului trimestru din acest an. Pornind de la rezultatul financiar negativ şi creşterea îngrijorătoare a deficitului, au fost adoptate măsuri de redresare financiară şi, în context, de reducere a arieratelor.

c. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat luni metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere, studii de licenţă şi master, pentru anul universitar 2013-2014. Înscrierile la concursul de admitere la Universitatea din Oradea, sesiunea iulie, încep în 16 iulie 2013. Pentru locurile neocupate se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2013. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei. Aceeaşi sumă se percepe şi pentru contestaţii. Taxa de înmatriculare este de 100 de lei. Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până la 25 de ani: orfani de ambii părinţi, cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial, cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea, precum şi cei care au părinţi cadre didactice în activitate, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277. Până luni, Ministerul Educaţiei Naţionale nu comunicase încă cifra de şcolarizare pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi masterat.

d. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat, la propunerea rectorului, prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău, a prof. univ. dr. Luigi Moccia și a doamnei prof. univ. dr. Lia Pop, acordarea titlului de Senator de Onoare unui marcant poet de expresie arabă, Abdulaziz Saud Al-Babtain. Poetul arab este onorat pentru rolul său în promovarea dialogului intercultural și pentru susținerea și tezaurizarea creativității în vastul spațiu  cultural care  este Eurasia și Africa. Abdulaziz Saud Al-Babtain este recunoscut și pentru faptul că se numără între cei mai importanţi oameni de afaceri şi investitori din Kuweit și pentru constante și importante activități de mecenat.

e. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat luni lichidarea a două programe de studii universitare de licenţă: Fizică informatică (Facultatea de Ştiinţe), respectiv Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori (Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial). Măsura adoptată la propunerea celor două facultăţi a fost determinată de lipsa de atractivitate a acestor specializări, neexistând cereri de şcolarizare.

 

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 80 din 29.05.2013