Termină studiile la Facultatea de Filologie din Oradea (1969) şi Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca (1973). Susține doctoratul în filologie, cu o teză despre opera lui Mateiu I. Caragiale (Universitatea Babeş-Bolyai, 1996, coordonată de academician Mircea Zaciu). În 1992, devine cadru didactic la Facultatea de Litere din Oradea.

În calitățile sale de critic şi istoric literar, prozator Ioan Derșidan aduce contribuții semnificative la cercetarea în domeniul literaturii române. Publică volume: Primatul texului, 1992; Tranziţii literare, 1995; Limba şi literatura română în şcoală, 1997; Mateiu I. Caragiale – carnavalescul şi liturgicul operei, 1997; Metodica predării limbii şi literaturii române, 1999; Jurnal de casă, 1999; Clasicii junimişti şi învăţămîntul, 2000; Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, 2000; Monologul dramatic eminescian, 2001; Iconi şi literatură, 2002; Nordul caragialian – periplul versiunilor, 2003; Viziera cavalerului, 2008; Catilinari şi temperatori. Eminescu şi Caragiale, 2010; Cimitirul din Nord-Vest, 2015, roman; Cuarţ fumuriu, 2017, roman.

Îngrijește ediţiile: Horia Petra-Petrescu, I.L. Caragiale. Viaţa şi opera. Leben und Werke, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004 (ediție bilingvă, prima teză scrisă în limba germană despre opera lui I. L. Caragiale) şi Alborada (poezii gotice), a scriitorului iconar E. Ar. Zaharia, Editura Modus, Reşiţa, 1998, în colaborare, cu o prefaţă de acad. Mircea Zaciu.

A colaborat cu articole şi studii de istorie şi critică literară sau cu proză la Transilvania, Convorbiri literare, Transylvanian Review, Familia, Poesis, Vatra, Nord literar, Banat, Orizont etc.

Colegii și studenții vor păstra vie amintirea intelectualui entuziast și vivace, a iubitorului de cultură și oameni.