Valoarea totală a proiectului: 1.388.838 lei (nerambursabil 1.281.353 lei)

Perioada de derulare a proiectului : 03.01.2012 – 31.10.2013

Grupul ţintă:

111 studenţi ai programului de studiu Autovehicule Rutiere şi masteranzi care au finalizat studiile de licenţă la programul de studiu Autovehicule Rutiere.

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, prin implementarea metodei interactive de învăţare ’’intreprindere simulată’’, în scopul dobândirii cunoştinţelor de pregătire profesională care nu sunt prevăzute în curriculum-ul obligatoriu, precum şi pentru creşterea şanselor de reuşită pe piaţa competitivă a muncii din domeniul mentenanţei şi reparării autovehiculelor.

Activităţi realizate:

  • Pregătirea profesională a studenţilor în cadrul unei intreprinderii simulate;
  • Dezvoltarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră;
  • Organizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea stagiului de pregătire practică;
  • Campanie de informare/conştientizare a studenţilor cu privire la oportunităţile oferite acestora pentru efectuarea stagiului de pregătire practică.

Principalele rezultate obtinute:

  • Un manual suport de training pentru toate activităţile desfăşurate în departamentele intreprinderii simulate;
  • Noua parteneriate cu potenţiali angajatori privind lansarea ofertelor de locuri de muncă;
  • Şapte acorduri de parteneriat cu agenţi economici pentru desfăşurarea stagiului de pregătire practică pentru studenţi;
  • Două vizite de studii practice interregionale, cu 60 de studenţii, la două obiective aparţinând Grup Renault România: Platforma Dacia din Mioveni şi Centrul Tehnic Titu.

Persoană de contact:

Manager de proiect - Şef lucrări dr. ing. George Dragomir, Universitatea din Oradea, telefon 0723268456, email: georgedragomirposdru@yahoo.com