Suita de evenimente din zilele de 19 și 20 noiembrie 2021 au stat sub semnul aniversării celor 30 de ani de la adoptarea Constituției României, dar, în același timp, ne-am propus să marcăm și împlinirea celor 10 ani de la adoptarea noului Cod Civil, respectiv să analizăm probleme actuale ale aplicării Dreptului în condițiile concurenței normelor juridice naționale, europene și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, manifestările sus-menționate s-au desfășurat și sub egida revistei „Dreptul”, noi marcând 150 de ani de la apariția primului număr.

Manifestarea științifică a debutat cu ceremonia de acordare a titlului ”Doctor Honoris Causa” al Universității din Oradea domnului prof.univ.dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, la propunerea Facultății de Drept.

La eveniment au participat rectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. ing. habil. Constantin Bungău, președintele senatului Universității din Oradea, conf. univ. dr. Vasile-Aurel Căuș, decanul Facultății de Drept, conf. univ. dr. Cristian Miheș, prof. univ. dr. Mihai Hotca, rectorul Universității „Nicolaie Titulescu” din București, prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președintele Uniunii Juriștilor din România, împreună cu specialiști și profesioniști ai Dreptului din Oradea și alte orașe ale României. Un numeros auditoriu a urmărit ceremonia transmisă în mediul online.

Rectorul Universității din Oradea a afirmat că evenimentul este „o sărbătoare” pentru instituția pe care o reprezintă, cu atât mai mult cu cât prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu este o personalitate apreciată în lumea dreptului spunând următoarele: „De astfel de personalități are nevoie mediul universitar, specialiști în domeniul lor de pregătire, practicieni, profesioniști, și oameni care, chiar dacă mulțumirile profesionale ar trebui să le fie suficiente, dedică timp și energie activității științifice”.

Laudatio a fost rostit de către prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, rectorul Universității „Nicolaie Titulescu” din București și conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș, decanul Facultății de Drept a Universității din Oradea.

În cuvântul său de Laudatio, prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca a subliniat momentul „special pe care prestigioasa universitate din Oradea îl trăiește în viața sa academică”. Vorbind despre prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, despre argumentele acordării titlului onorific, prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca a afirmat, în final: „Evaluând întreaga activitate științifică și profesională a profesorului Ovidiu Predescu, vom constata că a dovedit dăruire, vocație, inspirație pentru tinerii juriști și exemplu de urmat, demonstrând că fiecare profesionist este dator, dacă are calitățile necesare, să-și pună pielea în joc la cel mai înalt nivel, adică să aibă curajul profesional să ocupe funcții prin care să transpună în practică, în folosul societății, ideile și planurile sale. Un astfel de om este profesorul Ovidiu Predescu, personalitate marcantă a dreptului autohton, făuritor al multor destine profesionale, model al multor generații de juriști și sursă de cunoaștere pentru practicienii domeniului dreptului. ”

În continuare, conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș, în cuvântul său a evidențiat motivele principale pentru care Facultatea de Drept a formulat propunerea de acordare a titlului onorific, concluzionând următoarele: ”Lecturând și rostind această enumerare și completând-o cu celelalte repere bibliografice, nu putem să nu remarcăm sprijinul și îndrumarea pe care domnul profesor le-a oferit cu generozitate pe parcursul carierei dumnealui. Subliniem această generozitate și disponibilitate în a investi încredere în oamenii care au dovedit că sunt pasionați de Știința Dreptului. Este vorba de studenții dumnealui, este vorba de cei care au primit povața redacției de specialitate, este vorba de coautorii lucrărilor la care domnul profesor Ovidiu Predescu și-a adus contribuția. Cunoscând profesorul Ovidiu Predescu mai îndeaproape în ultima perioadă, am rămas surprins de întinderea acestei generozități și de disponibilitatea necondiționată – aș spune de natură părintească – manifestată.

Cu alte cuvinte, domnul profesor Ovidiu Predescu nu a dezvoltat doar Știința Dreptului, dumnealui a contribuit (și contribuie în continuare) la dezvoltarea oamenilor Dreptului, care vor duce această ramură de știință mai departe.”

După ce a dat citire, în limba latină, textului diplomei de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, acordată prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, conf. univ. dr. Aurel Căuș, președintele Senatului universității, l-a rugat pe acesta ca, de acum înainte, să nu uite că face parte din corpul academic al Universității din Oradea. „Onoarea este de partea noastră!”, a încheiat conf. univ. dr. Aurel Căuș.

În alocuțiunea prezentată cu acest prilej, prof. univ.dr. D.H.C. Ovidiu Predescu s-a declarat emoționat și onorat de a fi primit „înaltul titlu onorific de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, cu atât mai mult cu cât acest titlu vine din partea uneia din cele mai vechi instituții de învățământ din România”. Prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu a prezentat istoria, de 150 de ani, a revistei „Dreptul”, din perspectiva contribuției acestei publicații la dezvoltarea doctrinei, jurisprudenței și științei dreptului românesc. „Vă mulțumesc că m-ați primit în comunitatea voastră academică, o calitate care mă onorează și mă obligă”, a spus prof. univ.dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, înainte de a le înmâna reprezentanților Universității din Oradea câte un volum al cărții „Revista Dreptul – 150 de ani de existență” și numărul 11/2021 al publicației cu același nume.

Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președintele Uniunii Juriștilor din România, s-a declarat mândru de a fi alături de prietenul său prof. univ. dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, la Universitatea din Oradea: „Nu puteam să nu răspund onorantei invitații făcută de Universitatea din Oradea, cea care a făcut, față de prietenul meu, un binemeritat gest de onorare”.

După această ceremonie plină de încărcătură emoțională, s-a derulat prima sesiune intitulată „30 ani de la adoptarea Constituției României” de prezentare în plenul conferinței a comunicărilor științifice aparținând: Prof.univ.dr. D.H.C. Ovidiu Predescu, Director fondator al publicațiilor „Dreptul” – Principiul separației puterilor și penalizarea vieții publice; Prof.univ.dr. Ioan Chelaru, președinte, Uniunea Juriștilor din România – Aspecte actuale privind revizuirea Constituției României. Analiza ultimului proiect de revizuire susținut în fața Comisiei de la Veneția (Comisia europeana pentru democrație prin drept); Prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca, rector, Universitatea ”N. Titulescu”, București – Constituționalizarea dreptului penal; Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Conf.univ.dr. Teodor Godeanu, Universitatea București – Valențe ale dreptului european în dreptul funcției publice în Romania; Conf.univ.dr. Mircea Ursuța, Universitatea din Oradea – Accesul la justiție. Dosarul electronic național și implicațile sale în materia procedurii civile.

Sesiunea în plen a fost urmată de un moment inedit, și anume, prezentarea cărții ”Gașca de la Drept” având ca autor pe prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca. Cartea a fost prezentată de conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș care a evidențiat câteva aspecte, întâmplări, sfaturi (re)povestite de autor în paginile cărții având în minte nostalgia anilor de facultate, ce au constituit un adevărat izvor necesar de cunoștințe pentru ceea ce urma după absolvire.

Ceremonia și sesiunea în plen au fost transmise în direct și pe portalul: www.universuljuridic.ro/ .

Programul ulterior al evenimentului a inclus sesiunile conferinței, grupate pe specialitățile titlurilor comunicărilor aparținând invitaților noștri și cadrelor didactice din cadrul Universității din Oradea.

Astfel, în debutul acestei părți a evenimentului s-a derulat sesiunea ”Aplicarea legislației civile la 10 ani de la adoptarea noului Cod Civil” care a inclus comunicări aparținând colegilor din cadrul Universității București, Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Universității din Craiova, Universității de Vest din Timișoara și Universității din Oradea.

Ulterior, în alt registru, sesiunile dedicate Dreptului public au abordat probleme de actualitate legate de tema generală a conferinței – ”30 de ani de la adoptarea Constituției României”, la acestea participând colegi din cadrul Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Universității de Vest din Timișoara, Universității ”I.A.Cuza” Iași, Universității din Craiova, Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universității ”Ovidius” din Constanța, Universității ”Ștefan cel Mare”din Suceava, Universității “1 Decembrie” din Alba-Iulia, Universității ”Sapientia” din Cluj Napoca, și, respectiv, din cadrul Curții de Apel Oradea și Universității din Oradea.

În paralel, s-au derulat două sesiuni în limba engleză, unde au susținut comunicările lor colegii din cadrul Universității din Debrecen, Universitatea din Miskolc și Universitatea din Szeghed (Ungaria), respectiv Universitatea din Rzeszow (Polonia).

În cea de-a doua zi, evenimentul s-a derulat pe trei coordonate și a inclus sesiunea de Științe Penale, masa rotundă dedicată profesiilor juridice și trei ateliere destinate comunicărilor studenților de la nivel licență, masterat și doctorat.

În prima sesiune au fost abordate, atât probleme practice alte Științelor penale, cât și probleme de actualitate referitoare la raportul între dreptul intern și legislația și jurisprudența europeană, precum și probleme legate de influența tehnologiei informației în Drept, susținând prezentările lor colegi de la Universitatea din Pisa (Italia), Universitatea din Miskolc (Ungaria), Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea din Oradea.

Masa rotundă dedicată profesiilor juridice a abordat problemele cu care se confruntă profesiile juridice în prezent, la 30 de ani de la adoptarea Constituției României. Invitații și participanți au luat cuvântul expunând aspectele pozitive și negative, precum și provocările întâlnite pe parcursul exercitării profesiilor.

Fiind preocupați și de viitor, am organizat și o sesiunea dedicată studenților, care s-a dovedit a fi interesantă, aplicată și care a revelat potențialul pe care îl au tinerii noștri colegi. În cadrul celor trei ateliere au susținut comunicări studenți de la nivel doctorat, masterat și licență din cadrul Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Universității din Craiova și Universității din Oradea.

Concluzia acestui eveniment, la care au participat colegi din 18 universități, din România și din străinătate, fiind prezentate 84 de comunicări științifice este că ne aflăm într-un moment care ar trebui să asigure consolidarea și maturizarea vieții academice în cadrul facultății și universității noastre și, respectiv, să asigure parcursul nostru viitor.

Mulțumim și pe această cale invitaților, moderatorilor, partenerilor, tuturor celor care au contribuit la punerea în practică a acestui eveniment cu adevărat frumos.

Cu recunoștință, datorată tuturor,

Conf.univ.dr. Cristian Dumitru Miheș

Decanul Facultății de Drept

Oradea, la 23 noiembrie 2021

 

 


Image Image Image