În anul 1995 a obţinut titlul de inginer electromecanic în cadrul Universităţii din Oradea, iar în 1999 a obținut titlul științific de doctor în Economie, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Pe parcursul activității sale profesionale, în perioada 1983-2006, a fost director comercial, la SC PETROM SA Oradea. Din anul 2006, a început activitatea de cadru didactic universitar, ca și conferenţiar universitar și apoi din 2009 ca și profesor universitar la universitatea noastră.

În perioada 2006-2011 a fost șeful Catedrei de Discipline Economice și Socio-Umane din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei a Universităţii din Oradea. În perioada 2011-2019 a activat ca și profesor universitar în cadrul Departamentului de Ingineria Sistemelor Automate și Management.

Pe parcursul carierei academice, profesorul universitar ing.dr.ec. Ioan Constantin RADA a avut realizări remarcabile în activitățile didactice și științifice, concretizate prin 43 cursuri, monografii și cărţi în edituri recunoscute, 130 de lucrări științifice, 46 de participări la conferințe de comunicări științifice. S-a remarcat ca un om mereu dornic de perfecționare academică, fiind și un membru apreciat în cadrul Consorţiului Naţional de Inginerie Economică din Romȃnia.

Universitatea din Oradea și Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informaţiei deplâng plecarea dintre noi a omului și profesorului Ioan Constantin RADA, exprimând adânca tristețe și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Biroul de Comunicare