Rectorul UO, prof.univ.dr. Constantin Bungău, a ţinut cuvântul de deschidere în care a prezentat un scurt istoric al instituţiei. „În anul 1963 s-a înfiinţat prin Ordinul Ministerului Învăţământului din 15 septembrie 1963, Institutul Pedagogic de trei ani înglobând patru facultăţi: Filologie, Matematică-Fizică, Istorie-Geografie şi Educaţie Fizică, având 94 de cadre didactice titulare şi aproape 1000 de studenţi.  După 1974 şcoala superioră orădeană suferă modificări drastice, rămânând doar specializările tehnice iar din 1984 şcolarizarea se face doar la seral. Anul 1990 este unul de răscruce. Prin HG  din 2 mai  Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea Tehnică având două facultăţi: Ştiinţe şi Inginerie. Instituţia noastră îşi schimbă denumirea în Universitatea din Oradea în toamna anului 1990. Astăzi, funcţionăm cu 1100 de cadre didactice titulare care îşi desfăşoară activitatea în 15 facultăţi”.  

Preşedintele Senatului universitar, prof.univ.dr. Sorin Curilă şi-a început cuvântul prin a omagia corpul academic care a pus bazele acestei universităţi: „Omagiem azi moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii noştri. O universitate dinamică în plină expansiune ne obligă la o recalibrare a acţiunilor şi eforturilor pentru decantări de ordin calitativ. Este cadrul prielnic de a mulţumi cordial tuturor centrelor universitare pentru colaborare şi sprijin. Solidaritatea colegială îşi găseşte nenumărate expresii în toate sferele de activitate. Momentul aniversar este unul de reflecţie, evaluare şi de proiecţie.

În continuarea ceremoniei, au rostit mesaje de felicitare prefectul judeţului, Claudiu Pop, preşedintele Consiliului Judeţean, Cornel Popa, şi reprezentantul municipalităţii, viceprimarul Ovidiu Mureşan.

Prorectorul repsonsabil de managementul cercetării, prof.univ.dr. Sorin Şipoş, i-a invitat pe reprezentanţii universităţilor să prezinte omagiile. Silviu Szentesi, subsecretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a vorbit celor prezenţi în sală despre importanţa pe care universităţile trebuie să o acorde în motivarea absolvenţilor de a profesa în ţara natală.

După festivitatea din Aula Magna, invitaţii au participat la Bilbioteca Universităţii din Oradea la vernisajul expoziţiei „Universitatea din Oradea – Secvenţe istorice 1963 - 2013”.

Sărbătorirea unei jumătăţi de secol de învăţământ superior continuu la Oradea s-a încheiat cu o masă festivă la Hotelul Ramada.

Broşură - 50 de ani de Învăţământ Superior Continuu la Oradea 1963-2013afiş