Semnarea acordului a avut loc la sediul UO de către directorul Şcolii de Magistratură – São Paulo, Armando Sergio Prado De Toledo şi rectorul UO, prof.univ.dr. Constantin Bungău.

Direcțiile de bază ale acordului se axează pe derularea de proiecte în domenii de interes comun; promovarea pe plan internaţional prin iniţierea de colaborări şi schimburi de experienţă didactică şi de cercetare intre cele 2 instituţii;  organizarea de simpozioane şi alte activităţi academice pentru dezvoltarea şi valorificarea superioară a relaţiilor de colaborare în plan internaţional, în vederea conectării la realităţile şi tendinţele globale în domeniul educaţiei şi cercetării.

 Colaborarea se întinde pe o perioada nelimitată, cu revizuirea acordului de colaborare odată la 3 ani.  

 

Biroul de Comunicare

Acord UO - São Paulo