Tema prelegerii pe care o va susține invitatul nostru este legată de câteva problema actuale ale dreptului contemporan, probleme care se regăsesc și pe toate meridianele globului: ”TRAFICUL ŞI CONSUMUL DE DROGURI. EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL ASUPRA EVENIMENTELOR RUTIERE”.

            Prelegerea va avea în vedere specificul sistemului de justiţie din Brazilia, precum şi problemele cu care acesta se confruntă în combaterea traficului de droguri, respectiv efectele nocive ale consumului de alcool asupra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

            În cadrul conferinței vor participa reprezentanți ai instanțelor, parchetelor și ai structurilor de poliție  din Oradea, avocați, cadre didactice universitare, precum și studenți ai Facultății de Drept.

                  

             Decan,

Prof.univ.dr. Valentin Mirişan