În cadrul evenimentului, Doru Șupeală - HR, Culture & Talent Manager, Florin Lazăr - Software Development Manager, Alex Oancea – Programator şi Vlad Ionescu – Programator, au prezentat programul de Internship cât şi activităţile, proiectele şi realizările principale ale companiei Trencadis din cei 7 ani de existenţă.

Programul de Internship se va desfăşura pe o perioadă de trei luni la sediul firmei, va completa cunoștințele dobândite de către studenţi în facultate și va oferi acestora ocazia de a aplica tehnologiile specifice și de actualitate din domeniul IT: ASP.NET, C#, SQL SERVER, HTML, CSS, JQuerry în proiecte practice. Cursurile se vor derula prin întâlniri directe și online, în limba română și engleză, iar studenții vor fi îndrumați, cu sfaturi și explicații, de mentori cu experiență în domeniu, membri ai echipei Trencadis Oradea.

La sfârșitul programului de internship, studenții vor putea demonstra cunoștințele dobândite prin pregătirea practică a unui proiect. În urma evaluărilor efectuate pe parcursul perioadei de training și a evaluării finale, cel mai talentat și motivat student va fi angajat în companie pe perioadă nedeterminată.

La eveniment a participat un număr mare de studenţi de la specializările Calculatoare, Tehnologia Informaţiei cât şi Informatică. Într-un cadru deschis, interactiv, studenţii au manifestat un interes real, au pus întrebări concrete legate de programul de Internship lansat cât şi despre proiectele aflate în derulare în cadrul companiei.

 

Conf. univ. dr. ing. Mirela PATER
Director Departament Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
Universitatea din Oradea
E-mail: mirelap@uoradea.ro