Congresul Național de Farmacie 2021 constituie un prilej de o importanță majoră pentru comunitatea farmaceutică, în cadrul căruia are loc prezentarea și promovarea progreselor înregistrate în cercetare, urmând să fie conturate direcțiile pe care această comunitate le va avea în viitor. Cu această ocazie au confirmat prezența la eveniment personalități prestigioase din țară, decanii facultăților de Farmacie, directori ai școlilor doctorale, precum și cadre didactice, cercetători cu o activitate științifică recunoscută la nivel național și internațional:

- Jacqueline Surugue, Vice President of FIP

- Prof. Fabio Sonvico, University of Parma, Italy
- Prof. Dusanka Krajnovic, University of Belgrad, Serbia
- Prof. Maria Blanco Prieto, University of Navarra, Spain
- Prof. Halil Tekiner, Erciyes University of Kayseri, Turkey

- Iuliana Popescu, PharmD, PhD, University of Kentucky, USA

Tematici CNFR editia a XVIII-a

 • Plantele medicinale - actualități în cercetare și utilizarea terapeutică
 • Xenobiotice și biotice – evaluarea clinică și non-clinică a eficacității și siguranței
 • Design–ul medicamentului – sinteză, analiză și inovare
 • Tehnologie farmaceutică – perspective în optimizarea formelor farmaceutice
 • Practica farmaceutică – aspecte de legislație, management, marketing farmaceutic și aplicații ale tehnologiei informaționale

Simpozioane CNFR editia a XVIII-a

 • Farmacia de spital– E-Health - Prezent şi viitor
 • Istoria farmaciei – Farmaciști și farmacii din teritorii românești de-a lungul timpului
 • Farmacie clinică – Realităţi şi perspective ale Farmaciei clinice în România
 • Nutriție și siguranță alimentară – impact asupra sănătății umane
 • Substanțe de abuz – abordări actuale și noi provocări
 • A XV-a întâlnire a Femeilor Farmacist din Europa
 • PRESEDINTE CONGRES CNFR editia a XVIII-a • Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa
 • PRESEDINTE COMITET DE ORGANIZARE CONGRES CNFR editia a XVIII-a • Prof. Univ. Dr. Laura Vicaș
 • ORGANIZATOR CONGRES
  • Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

DETALII PE SITE: https://cnfronline.ro/

În anul 2021, alături de colegii mei, doresc să evidențiez o viziune a întregii comunități a farmaciștilor și anume: o lume în care toți oamenii să beneficieze de acces la medicamente și servicii farmaceutice de calitate. Credibilitatea unui domeniu o asigură exclusiv specialiștii, cei care s-au pregătit anume să studieze acel domeniu. Farmacia se ocupă de medicament sub toate aspectele, de la concepere la administrarea pacientului în urma unei consilieri riguros științifică. În cadrul cercetărilor interdisciplinare, farmacistul va realiza medicamentul astfel încât pacientul să poată beneficia de un produs eficient și sigur. Profesia de farmacist poate fi dusă mai departe numai de oameni educați, dornici de inovație și de a fi competitivi. Privind spre viitor sunt optimistă și să mă bazez pe vastul potențial al Facultăților de Farmacie din țară, ca epicentru al acestei profesii.
Promovez rolul farmacistului ca o forță de muncă pentru sănătate, centrată pe medicament și pacient, iar cea mai mare garanție a durabilității sale sunt politicile care stabilesc reglementări regionale și naționale în contextul global.
România trebuie să investească mai mult ca oricând în sistemul de sănătate, în educație, cu scopul creșterii calității vieții. Sunt motivată să cred că prin munca noastră, profesia de farmacist rămâne viabilă.
Doar lucrând împreună - profesioniști din domeniul sănătății, autorități, cetățeni – putem aduce un viitor durabil în sănătate.” P
rof.univ.dr.farm. Laura Grațiela Vicaș - Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea

Biroul de Comunicare UO