Proiectul propune intervenţii relevante în domeniul e-educaţie, care vor determina îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice a Universităţii din Oradea, creşterea atractivităţii ofertei sale educaţionale şi creşterea competitivităţii economiei digitale la nivelul regiunii Nord-Vest.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.991.373,29 lei, din care valoarea cofinanțării eligibile a Universității din Oradea este de 39.827,46 lei (2%).

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea condiţiilor optime pentru digitalizarea sistemului de învăţământ universitar din cadrul Universităţii din Oradea, în vederea facilitării accesului echitabil al tuturor studenţilor la procesul de învăţare din mediul on-line.  Acest proiect vizează dotarea cu tablete pentru uz şcolar cu acces la internet pentru toţi studenţii beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională ai Universităţii din Oradea, cu laptop-uri pentru cadre didactice şi dotarea laboratoarelor cu dispozitive necesare activităţii didactice în mediul on-line, cum ar fi Sistem All-In-One şi Table Interactive, precum şi îmbunătăţirea accesului la internet în campus prin instalarea unor routere wireless (acces point).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Asigurarea accesului studentilor cu burse sociale şi burse sociale ocazionale din cadrul Universităţii din Oradea la procesul educaţional desfăşurat în mediul on-line prin dotarea acestora cu un număr de 880 echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare.
 • Asigurarea desfăşurării procesului educaţional în mediul on-line prin dotarea unui număr de 60 de cadre didatice din cadrul Universităţii din Oradea cu echipamente IT necesare.
 • Asigurarea desfăşurării procesului educaţional în mediul on-line prin dotarea a 30 laboratoare din cadrul Universităţii din Oradea cu echipamente IT - Sistem All-In-One, Tablă interactivă.
 • Asigurarea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus prin dotarea cu 150 de echipamente router wirelles de timp acces point.

 

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt:

 • 880 studenţi beneficiari de burse sociale şi burse sociale ocazionale ai Universităţii din Oradea care vor beneficia de tablete de uz şcolar cu acces la internet;
 • 60 cadre didactice ale Universităţii din Oradea care vor beneficia de laptop-uri;
 • 30 laboratoare din cele 15 facultăţi ale Universităţii din Oradea care vor beneficia de dotări pentru laboratoare de tipul dispozitivelor necesare activităţii didactice în mediul on-line;
 • Universitatea din Oradea, care va oferi servicii educaţionale în sistem online de înaltă calitate cu asigurarea accesului neîngrădit la educaţie tuturor studenţilor înmatriculaţi.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • 880 bucăţi - tablete pentru uz şcolar cu acces la internet (880 studenţi bursă socială);
 • 60 bucăţi – laptopuri;
 • 30 bucăţi - Sistem All-In-One;
 • 30 bucăţi - Tablă Interactivă;
 • 150 bucăţi - router wireless (acces point).

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Componenta 1 Acţiunea 2.3.3. apel 2

Axa prioritară: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Operaţiunea: Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Cod proiect: 146061

Perioada de implementare: 28 iulie 2021 – 27 iunie 2022

Manager de proiect – prof. univ. dr. Dodescu Anca Otilia

Persoana de contact: Adrian Nicula

Tel. 0770202022, e-mail: anicula at uoradea.ro

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, https://www.uoradea.ro/Proiecte+DGA

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020