Un moment emoționant din cadrul galei a fost prezentarea invitatului special, antreprenorul
Gabriel Ciordaș, care a evidențiat punerii în prim plan a clientului pentru succesul unei afaceri.
Tot despre activitatea de antreprenoriat a vorbit și Bekesi Csaba, directorul AJOFM Bihor, care
a adresat încurajări tuturor concurenților de a-și deschide propriile afaceri, prin intermediul
cărora contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri local și inserția pe piața muncii a
personalului cu studii superioare.

La finalul evenimentului a fost rândul câștigătorului premiului întâi al categoriei cele mai bune
planuri de afaceri, Diana Sava Pintea, cercetător postdoctorat în domeniul Științe Economice și
a mentorului plan de afaceri care a contribuit la elaborarea celui mai bun plan de afaceri, Conf.
Univ. Dr. Ramona Simuț, să vorbească despre pregătirea din spatele acestei performanțe.


Concursul de planuri de afaceri SmartDoct a fost adresat exclusiv membrilor grupului țintă al
proiectului SmartDoct
care au încheiat Contractul de bursă și și-au îndeplinit toate obligațiile
prevăzute în Contractul de bursă, inclusiv formarea antreprenorială, elaborarea și îmbunătățirea
Planului de afaceri. În cadrul acestui concurs au fost premiate 27 de planuri de afaceri, care au
obținut cele mai bune punctaje la evaluarea tehnico-financiară, respective s-au dovedit cele mai
relevante în integrarea temelor orizontale ale Uniunii Europene.


Concursul de planuri de afaceri SmartDoct a avut la bază principiul transparenței începând cu
prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a crite-
riilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor
și obligațiilor care revin participanților la concurs.


Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 lei, din care:
- Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei
Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni)
Codul proiectului: 123008
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.


Contact: Manager de proiect - Prof. Univ. Dr. Habil. HATOS Adrian,
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634,
http://smartdoct.uoradea.ro/