Workshopul Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în cercetarea științifică va fi moderat de către experți în cercetare și teme transversale din cadrul proiectului. Workshop-ul se adresează tuturor doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat membri ai grupului țintă al proiectului SmartDoct, în mod particular GT Seria 2, precum și profesorilor și doctoranzilor din cadrul IOSUD, Universitatea din Oradea și tuturor specialiștilor din domeniul academic interesați.

Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 lei, din care:

- valoarea cofinanțării UE este 5.471.133,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2019 - 17.12.2021 (30 luni) Codul proiectului:123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect - Prof.univ.dr.habil. HATOS Adrian, Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259.408.634, http://smartdoct.uoradea.ro/

Biroul de Comunicare