Uniunea Studenților din România este o organizație umbrelă, la nivel național, pentru un număr de 100 de asociații studențești și de tineret din 20 de centre universitare. Scopul statutar al federației este acela de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților, în raport cu actorii relevanți la nivel național, în special cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, precum și municipalități și universități.

Campania Comment a adunat deopotrivă studenți și cadre didactice reprezentante ale facultăților pentru o discuție productivă, în care s-au evidențiat problemele existente în cadrul universitar orădean. Printre invitați s-au numărat decanii facultăților, un reprezentant al cantinei, Directorul General Administrativ, Adrian Nicula, precum și Rectorul UO, prof.univ.dr.habi. Constantin Bungău împreună cu Prorector, conf.univ.dr. Ligia Burtă.

Temele dezbătute cu ajutorul moderatorului Chindriş Vasile au fost: activitatea didactică, activitatea științifică, baza materială a universităţii, implicarea studenţilor în comunitatea academică și abandonul școlar. Nu numai că tinerii au avut ocazia de a-şi spune nemulțumirile, dar au fost și ascultați cu atenție, încercându-se să se găsească soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor identificate.

Astfel, în urma acestei conversații deschise, s-a hotărât, printre altele, că peste doi ani, prin intermediul unui proiect de finanțare, vor fi construite rampe de acces în toate clădirile campusului universitar. De asemenea, s-a format o legătură mai strânsă între conducerea universității și studenți, căutând în cele ce urmează împreună modalități de combatere a abandonului şcolar.

Comment a demonstrat încă o dată că tinerii reprezintă viitorul și că schimbarea este în mâinile lor.

Biroul de Comunicare