Componența echipei de prorectori este următoarea:

- Prorector Managementul Academic – conf.univ.dr.ing. Gabriel – Valentin BENDEA - Ariile de responsabilitate: programele de licență (IF, FR, ID); programele de masterat (IF, FR); programele de pregătire pedagogică; programele postuniversitare de pregătire profesională continuă; relații cu învățământul preuniversitar; indicatori evaluare cadre didactice; activități de perfecționare a personalului didactic (formarea ințială și formarea continuă) și managementul educațional; managementul calității pentru procesele de învățământ; organizarea concursurilor pentru promovarea cadrelor didactice; certificate și diplome de studii; examene de finalizare a studiilor (licență, dizertație etc.), dezvoltarea sistemului informatic pentru activitate academică;

- Prorector Managementul Cercetării și Asigurarea Calității – prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP - Ariile de responsabilitate: cercetarea științifică; managementul calității instituționale; vizite instituționale ARACIS; clasamente internaționale; admitere UO; raportare MEC;

- Prorector Managementul Economic – Administrativ – prof.univ.dr. Anca Otilia DODESCU - Ariile de responsabilitate: buget UO; coordonare servicii suport Resurse Umane; gestionarea patrimoniului; probleme administrative; pază, securitate și ordine; dezvoltarea sistemului informatic pentru activitatea de gestiune resurse financiare și patrimoniu; implementarea managamentului calității pentru gestiune financiară și administrativă; coordonare servicii consiliere juridică;

- Prorector Vizibilitate și Relații Internaționale – conf.univ.dr.habil. Sorin BORZA - Ariile de responsabilitate: imagine, comunicare, vizibilitate; activitate editorială; publicații, colecții cărți; parteneriate și relaționare internațională; mobilități externe ale cadrelor didactice și studenților;

- Prorector Management Servicii Studențești și Servicii Sociale – prof.univ.dr.habil. Mariana Eugenia MUREȘAN - Ariile de responsabilitate: organizarea și funcționarea căminelor, cantinelor și a altor servicii oferite studenților; organizarea funcționării organizațiilor studențești; organizarea școlilor de vară.

 

Biroul de Comunicare