Vor fi trei momente importante și anume: primul, de prezentare pe scurt a semnificației momentului marcat, prin cuvântul unui cadru didactic al Departamentului de Istorie (Universitatea din Oradea) – prof. univ. dr. Viorel Faur. Partea a doua a simpozionului va consta în câteva prezentări ale studenților și masteranzilor aceluiași departament, pe unele chestiuni punctuale ale temei. Între ele amintim: Societatea transilvăneană în timpul conflictului, Calvarul prizonierilor români, Personalitatea Ecaterinei Teodoroiu. În final, Biblioteca universitară va asigura o expoziție de carte și periodice pe tema războiului mondial.