În introducere, directorul CSUD a vorbit despre studiile universitare de doctorat de la Universitatea din Oradea şi despre realizările din 2013, menţionând: „Universitatea din Oradea este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat cu 10 domenii de studii grupate în 6 şcoli doctorale, numărând în prezent, mai exact la 31 decembrie 2013, un număr de 377 doctoranzi coordonaţi de 43 de conducători de doctorate. Anul 2013 a fost un an bogat pentru IOSUD Universitatea din Oradea, an în care au fost susţinute 71 teze de doctorat, dintre care 51 sunt cele ale căror autori sunt felicitaţi în acest cadru festiv şi de asemenea au fost susţinute 4 teze de abilitare dintre care 3 în domeniul medicină şi una în domeniul sociologie”.

Prof.univ.dr. Alina Bădulescu a felicitat doctorii laureaţi şi conducătorii de doctorat şi l-a invitat pe rectorul universităţii să înmâneze diplomele. Prof.univ.dr. Constantin Bungău a subliniat că „elaborarea unei teze de doctorat înseamnă un studiu universitar minuţios, un volum imens de muncă, dăruire şi chiar sacrificii. Dar toate aceste eforturi nu sunt în zadar. Titlul de doctor este o încununare a unei munci individuale, atent îndrumate şi care conferă prestigiu.”  

Dintre persoanele care şi-au susţinut teza de doctorat, cel mai tânăr doctor este născut în 1986, iar seniorul cu titlu de doctor este născut în 1951.

Directorul CSUD a prezentat lista persoanelor cărora li se atribuie titlul de DOCTOR, conform Ordinului de ministru nr. 5581 MD din 3 decembrie 2013, mulţumind în încheiere directorilor Şcolilor Doctorale, compartimentului secretariat al IOSUD UO care a asistat administrativ acest proces şi compartimentului Birou Diplome pentru eficienţa în redactarea diplomelor respective.

Biroul de Comunicare

Tabel nominal