Marea Unire a Principatelor Române, de la 1 Decembrie 1918, a reprezentat un deziderat al tuturor românilor pentru desăvârşirea statului naţional unitar român. Prin credinţa, năzuinţa, voinţa şi eroismul românilor, triumful libertăţii româneşti crea o ţară întregită, iar România Mare devenea realitate.

Unirea de la Alba Iulia a realizat punţi de legătură nu doar între sufletele tuturor românilor, ci şi între tradiţiile şi valorile neamului românesc.

Cu ocazia acestui moment festiv şi într-o atmosferă de Sărbătoare Naţională, dar şi academică, vă invităm să participaţi alături de noi la acest eveniment !

Senatul Universităţii din Oradea, Consiliul de Administraţie, Consiliile Facultăţilor şi CSUD sunt invitate la o şedinţă comună alături de toţi colegii din cadrul Universităţii din Oradea.

În acest sens, vă ataşăm programul manifestării.

Image