Conferinţa de management organizată pentru studenţii de la Facultatea de Arte este ultima conferinţă din ciclul de 16 organizate în cadrul proiectului. În debutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va prezenta studenţilor activităţile opţionale din cadrul proiectului.

Reprezentanta Gi Group, Mirela Dume, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. Tot acum vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei pentru studenti este momentul în care invitaţii işi vor susţine discursul. Aceştia sunt prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ, prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică la Academia de Muzica Gheorghe Dima  Cluj Napoca şi Stela Marta, artist plastic. Invitaţii vor prezenta studenţilor câteva dintre tainele meseriei, despre provocările cu care au de-a face, dar şi despre greutăţile pe care le întâmpină în practicarea meseriei. Studenţii vor avea ocazia să adreseze întrebări invitaţilor şi să interacţioneze cu aceştia.

La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener , prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec Costinaş Daniela - Expert financiar, conf.univ.dr. Toderas Monica, coordonatorul local vizite la companii psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup tintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente. 

psiholog Judea Adela

Expert Informare şi Publicitate